Skip Navigation
 

Meniče

MSK 14

Nákupný košík

Množstvo:
Môj košík
Cena:0.00
Vytlač
Meniče MSK-12 a MSK-14 umožňujú príjem televíznych programov, ktoré sú rozvádzané v kábelových rozvodoch v špeciálnom pásme STV II, aj na tých TV prijímačoch, ktoré nie sú vybavené kanálovým voličom pre príjem v tomto pásme. Programy rozvádzané v pásmach TV I, TV II, TV III a STV I, t.j. frekvencie 47 - 230 MHz, menič priamo prepúšťa. Programy z pásma STV II sú konvertované do UHF pásma, kde ich bežné TV prijímače zachytia. Menič má dobre potlačené rušivé signály v pásme vysielania videoprehrávačov na kanáloch 30 až 34. Menič MSK-14 je tiež vhodný pre konverziu signálov z prijímacieho zariadenia MMDS, ktoré má výstup v pásme STV II. Meniče sú vhodné len pre individuálne použitie a nie sú určené pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa meniče nesmú priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.
Menič nemá stabilizovanú frekvenciu oscilátora, tá je však dostatočne stabilná pre TV prijímače s AFC.

Napájanie:
Menič je možné napájať zo sieťového adaptéra, alebo cez vstupný, resp. výstupný konektor jednosmerným napätím min. +9V (max. +24V). Pri napájaní cez vstup alebo výstup je nutné použiť napájaciu výhybku. Vstup je s výstupom jednosmerne priechodzí, čo je výhodné pre súčasné napájanie konvertora MMDS. Sieťový adaptér je možné dodať na požiadanie.

Elektrické parametre

Útlm priamych signálov (47 - 240 MHz) max. 3,5 dB
Vstupné pásmo:
MSK-14: 230 - 422 MHz (S11 - S35)

Výstupné pásmo:
MSK-14: 662 - 854 MHz, R45 - R68
zisk 0 ±2 dB

Regulácia zisku konvertovaných signálov 0 až -15 dB

Doporučená výstupná úroveň max. 65 dBµV

Napájanie 9V až 24V / 30 mA